Nárazové testy automobilů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zikmund, Tomáš
dc.contributor.author Blažek, Jiří
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:54:57Z
dc.date.available 2013-07-20T01:54:57Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52246
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem s názvem "Nárazové testy automobilů". Práce je rozdělena do tří částí (kapitol), které popisují a analyzují současný stav této oblasti. Je pojednáno o problematice pasivní bezpečnosti a detailněji zpracována problematika provedení nárazových testů v současnosti. V závěru této práce je zamyšlení nad realizací nárazových testů v letech budoucích. cze
dc.format 42 s. cze
dc.format.extent 1427893 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject nárazové testy cze
dc.subject automobily cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject karoserie cze
dc.subject ochrana cze
dc.subject pasivní bezpečnost cze
dc.subject crash tests eng
dc.subject cars eng
dc.subject safety eng
dc.subject protection eng
dc.subject passive safety eng
dc.subject bodywork eng
dc.title Nárazové testy automobilů cze
dc.title.alternative Car crash tests eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This Paper deals with the topic of car crash tests. The work is divided into three parts (chapters) which describe and analyze the current status of the topic. In this work several issues are discussed, first of all pasive safety. Beside that, the work elaborates on the issue of how car crash tests are conducted in the present. The closing reflects on the implementation of car crash tests in the near future. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D28067 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Na obhajobu bakalářské práce měl student připravenu stručnou, ale výstižnou prezentaci své práce, ve které se zabýval nárazovými testy automobilů. Ve své prezentaci popsal a analyzoval současný stav této oblasti, dále pak problematiku pasivní bezpečnosti a problematiku provedení nárazových testů v současnosti. Na dotazy členů komise odpověděl uspokojivým způsobem. cze
dc.identifier.stag 21287 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account