Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.

Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.

 

Tato kolekce obsahuje záznamy všech bakalářských, diplomových a disertačních prací obhájených na Univerzitě Pardubice od roku 1992. Plné texty jsou povinně odevzdávány od roku 2008. Tištěné verze jsou k nahlédnutí v Univerzitní knihovně. This collection contains all thesis and dissertations submitted at the University of Pardubice since 1992. Fulltext are obligatory added since 2008. Printed versions are available in the University library.

Recent Submissions

View more