1000 let Zlaté stezky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápek, Pavel cze
dc.contributor.author Myšáková, Michaela
dc.date.accessioned 2013-03-08T09:38:11Z
dc.date.available 2013-03-08T09:38:11Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48987
dc.description.abstract Die Arbeit beschäftigt sich mit Geschichte, Gegenwart und der kommenden Zukunft des Goldenen Steiges (Zlatá stezka). Es geht um einen bekannten Handelsweg, auf dem Salz und andere Lebensmittel nach Böhmen befördert wurden. Im Jahr 2010 feierte man das goldene Jahrtausendjubiläum in dem ganzen Gebiet Böhmerwald und Bayern. Zu diesem Eregnis erschienen Bücher und einige Prospekte sowie Broschüren. Ebenfalls wurde es hier von dem bayerischen Schriftsteller Manfred Böckl und von dem tschechischen Autor Václav Písař geschrieben. Eine große Rolle spielte die Forschung zum Transportweg. Der Historiker Dr. František Kubů gab mir dazu ein Interview. ger
dc.format.extent 1866493 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso ger
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Zlatá stezka cze
dc.subject 1000 let cze
dc.subject jubileum cze
dc.subject obchodní cesty cze
dc.subject sůl cze
dc.subject Prachatice cze
dc.subject Passau cze
dc.subject Čechy cze
dc.subject Bavorsko cze
dc.subject dějiny cze
dc.subject historie cze
dc.subject výzkum cze
dc.subject soumaři cze
dc.subject koně cze
dc.subject Böckl, Manfred cze
dc.subject Písař, Václav cze
dc.subject Kubů, František cze
dc.subject Golden Path eng
dc.subject 1000 years eng
dc.subject jubilee eng
dc.subject trade path eng
dc.subject salt eng
dc.subject Bohemia eng
dc.subject Bavaria eng
dc.subject history eng
dc.subject research eng
dc.subject horses eng
dc.subject Goldener Steig ger
dc.subject 1000 Jahre ger
dc.subject Jubiläum ger
dc.subject Handelsweg ger
dc.subject Böhmen ger
dc.subject Bayern ger
dc.subject Geschichte ger
dc.subject Zukunft ger
dc.subject Forschung ger
dc.subject Säumer ger
dc.subject Pferde ger
dc.subject Salz ger
dc.title 1000 let Zlaté stezky cze
dc.title.alternative Thousand Years of the Golden Path - Jubilee eng
dc.title.alternative 1000 Jahre Goldener Steig ger
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Matušková, Lenka cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The work is dealing with history and future of the Golden Path. The Golden Path is medieval trade path where salt and other goods were transported to Bohemia. In year 2010 a golden 1000 years anniversary was celebrated in whole region of Bohemia and Bavaria. As a result due to an anniversary a book about the Golden Path and plenty of leaflets and information booklets have been published. Further, German writer Manfred Böckl and Czech writer Václav Písař is mentioned in the work too. Main part on the path where goods was imported, has played research and therefore to this scientific research I made an interview with a local Czech historian Dr. František Kubů. eng
dc.description.abstract-translated Práce se zabývá dějinami a budoucností Zlaté stezky. Jde o středověkou obchodní cestu, po které se do Čech transportovala sůl a jiné potraviny. V roce 2010 se slavilo na celém území Čech a Bavorska zlaté 1000 leté výročí. K tomuto jubileu byla vydána kniha a řada prospektů a brožur. Dále je v práci zmíněn bavorský spisovatel Manfred Böckl a český spisovatel Václav Písař. Velkou roli na cestě, po které bylo dováženo zboží, sehrál výzkum a k tomuto vědeckému bádání jsem udělala interview s historikem Dr. Františkem Kubů. cze
dc.description.department Katedra cizích jazyků cze
dc.thesis.degree-discipline Německý jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27726 cze
dc.thesis.degree-program Filologie cze
dc.description.defence Thema: 1000 Jahre Goldener Steig - Vorstellung der Abschlussarbeit - Vorstellung der Gutachten - Romane zum Goldenen Steig (belegter historischer Hintergrund?) - Andere Literatur zum Goldenen Steig ger
dc.identifier.stag 20276 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account