Restaurování kamenné polychromované sochy sv. Jana Nepomuckého z Bratrských oltářů u České Kamenice a hlubší studium specifických příkladů povrchových úprav barokních sochařských děl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Jiří
dc.contributor.author Havlíčková, Ivana
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:29Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48597
dc.description.abstract Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí, z praktické a teoretické části. Praktická část je zařazena jako první, dokládá získané restaurátorské dovednosti a obsahuje komplexní dokumentaci provedeného restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého z Bratrských oltářů u České Kamenice. Za částí praktickou je zařazena část teoretická, která svým tématem s praktickou částí úzce souvisí. V této části je hlouběji rozvedeno téma barevných úprav povrchů na kamenosochařských dílech v období baroka. cze
dc.format 196 s. cze
dc.format.extent 25808818 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kamenosochařské dílo cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject polychromie cze
dc.subject monochromie cze
dc.subject baroko cze
dc.subject barevná vrstva cze
dc.subject sculpture eng
dc.subject restoration eng
dc.subject polychromy eng
dc.subject monochromy eng
dc.subject baroque eng
dc.subject color coating eng
dc.title Restaurování kamenné polychromované sochy sv. Jana Nepomuckého z Bratrských oltářů u České Kamenice a hlubší studium specifických příkladů povrchových úprav barokních sochařských děl cze
dc.title.alternative Restoration of a stone sculpture of st. John Nepomuk from Bratrské oltáře by Česká Kamenice and a deep study of specific examples of surface coatings of Barogue stone sculptures. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This thesis consists of two parts, practical and theoretical. Practical, being the first one, demonstrates the equired restoration skills and includes a detailed documentation of the treatment of st. John of Nepomuk sculpture from Bratrské oltáře by České Kamenice. It is followed by a theoretical part, which is closely connected to the previous one. It thoroughly studies the topic of color surface coatings of Baroque stone sculptures. eng
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D27055
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 19028
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account