Restaurování malby na papíře a zhotovení technologické kopie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopecká, Veronika
dc.contributor.author Goliková, Martina
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:04:24Z
dc.date.available 2012-10-13T09:04:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48582
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována problematice papírových děl souvisejících se stavební konstrukcí. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Vůdčím tématem této práce je restaurování malby na papíře a zhotovení technologické kopie (praktická část). Práce je rozšířena o problematiku restaurování papírových děl (teoretická část). Část teoretická se zabývá především poškozením těchto děl a metodikou odstraňování degradačních projevů, které souvisejí se stavební konstrukcí. cze
dc.format 149 s. cze
dc.format.extent 43238365 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject papír cze
dc.subject stavební konstrukce cze
dc.subject poškození cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject malba cze
dc.subject technologická kopie cze
dc.subject paper eng
dc.subject construction eng
dc.subject damage eng
dc.subject restoration eng
dc.subject painting eng
dc.subject technological copy eng
dc.title Restaurování malby na papíře a zhotovení technologické kopie cze
dc.title.alternative Restoration of painting on paper and making of technological copy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the issue of paper work of art associated with the construction. The thesis is divided into theoretical and practical part. The main topic is the restoration of paintings on paper and making technological copies (practical part). The thesis is extended to the issue of paper work of arts (theoretical part). Theoretical part is concerned with damage of these artworks and with methodology of degradation removal, which is related to construction. eng
dc.description.department Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D27045
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 19037
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account