Kaple sv. Isidora v Křenově, Praktická část: Komplexní restaurování štukové plastiky andílka z interiéru kaple sv. Isidora v Křenově, Teoretická část: Kaple sv. Isidora v Křenově a její sochařská výzdoba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Jiří
dc.contributor.author Bartoš, Daniel
dc.date.accessioned 2012-10-13T09:03:54Z
dc.date.available 2012-10-13T09:03:54Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/48504
dc.description.abstract Práce se zabývá kaplí sv. Isidora v Křenově. Praktická část práce dokumentuje restaurátorský průzkum a provedený restaurátorský zásah na štukové plastice andílka z interiéru této kaple. Teoretická část práce se zabývá objektem kaple, jejím dobovým zařazením v širších souvislostech, se zaměřením na sochařskou část její výzdoby. V práci je soustředěna dostupná obrazová dokumentace o této kapli. cze
dc.format 131 s. cze
dc.format.extent 5137380 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject barokní sochařství cze
dc.subject kaple cze
dc.subject Křenov cze
dc.subject štuk cze
dc.subject baroque sculpture eng
dc.subject chapel eng
dc.subject stucco eng
dc.title Kaple sv. Isidora v Křenově, Praktická část: Komplexní restaurování štukové plastiky andílka z interiéru kaple sv. Isidora v Křenově, Teoretická část: Kaple sv. Isidora v Křenově a její sochařská výzdoba cze
dc.title.alternative Chapel of St. Isidore in Křenov, Practical part: Complete restoration of the stucco sculpture angel from the interior of the chapel, Theoretical part: Chapel of St. Isidore in Křenov and its sculptural decoration eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis deals with the chapel of St. Isidore in Krenov. The practical part documents the restoration survey and executed restoration intervention stucco sculpture angel from the interior of the chapel. The theoretical part of the thesis deals with the subject of the chapel, the period included in a broader context, focusing on sculpture part of its decoration. The work is concentrated visual documentation available about this chapel. eng
dc.description.department Ateliér restaurování kamene cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D27041
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 19038
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account