Porovnání složení bezalkoholických a alkoholických piv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Tomáš cze
dc.contributor.author Novotný, Jan
dc.date.accessioned 2012-09-14T04:42:28Z
dc.date.available 2012-09-14T04:42:28Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/47480
dc.description.abstract Tato práce se zabývá porovnáním složení bezalkoholických a alkoholických piv. V rešeršní části se pojednává o technologii výroby bezalkoholický piv. V experimentální části se porovnávají rozdíly v obsahu jednotlivých složek bezalkoholických a alkoholických piv na základě laboratorního rozboru. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 2778748 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject pivo cze
dc.subject nealkoholické pivo cze
dc.subject technologie nealkoholických piv cze
dc.subject stanovení složek piva cze
dc.subject porovnání složek piv cze
dc.subject beer eng
dc.subject non-alcoholic beer eng
dc.subject technology of non-alcoholic beer eng
dc.subject analysis of comparment of beer eng
dc.subject comparison of the composition of beers eng
dc.title Porovnání složení bezalkoholických a alkoholických piv cze
dc.title.alternative Comparison of the composition of non-alcoholic and alcoholic beers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work presents a comparison between the composition of non-alcoholic and alcoholic beers. The search section deals with the production technology non-alcoholic beers. The experimental section compares the differences in the content of individual components of non-alcoholic beers and alcoholic beers on the basis of laboratory analysis. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D27426 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student přednesl obhajobu své bakalářské práce a zodpověděl dotazy zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 17734 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account