Povědomí laické veřejnosti o činnosti záchranné služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zezulová, Jana cze
dc.contributor.author Bastyan, Lukáš
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:45:03Z
dc.date.available 2012-07-15T22:45:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46584
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké je povědomí laické veřejnosti o činnosti záchranné služby. Teoretická část se věnuje historii zdravotnické záchranné služby v České republice a popisuje její vývoj od počátků až po současnost. Práce se nadále zabývá organizací a legislativou týkající se zdravotnické záchranné služby. Praktická část je zaměřená na zjištění informovanosti veřejnosti o činnosti záchranné služby. Vychází z dotazníků, které byly vyplněny laickou veřejností. Praktická část obsahuje stanovené výzkumné otázky a výsledky jednotlivých otázek z anonymního dotazníku. Výsledky jsou znázorněny pomocí grafů nebo tabulek. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 1792637 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject zdravotnická záchranná služba cze
dc.subject zdravotnický záchranář cze
dc.subject přednemocniční péče cze
dc.subject integrovaný záchranný systém cze
dc.subject emergency medical service eng
dc.subject paramedic eng
dc.subject prehospital care eng
dc.subject integrated rescue system eng
dc.title Povědomí laické veřejnosti o činnosti záchranné služby cze
dc.title.alternative Laic public awareness on the activities of rescue services eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Macková, Kristýna cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is aimed at the determination of public population informedness of emergency medical service (EMS) organization. Theoretical part is concentrated on history of the EMS in the Czech Republic and describes its very beginnings up to present. Organization of the EMS and related legislature are also characterized. Practical part is focused on informedness ascertainment of public in field of the EMS. The level of informedness is assessed by public survey using anonymous questionnaire and the results are expressed in form of graphs and tables. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D26555
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jakým způsobem jste vybíral respondenty, kteří se zúčastnili Vašeho výzkumu? 2. V jaké oblasti vidíte největší nedostatky týkající se povědomí laické veřejnosti o činnosti záchranné služby? 3. Jak jste využil výsledky Vašeho výzkumu v praxi? (uplatnění Vašeho edukačního letáku, předání výsledků výzkumu...). Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá. cze
dc.identifier.stag 18634 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account