1. třída krok k dospělosti - nebo jen další bezvýznamná etapa mého dětství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Boukal, Tomáš cze
dc.contributor.author Hostinská, Petra
dc.date.accessioned 2012-07-15T22:43:26Z
dc.date.available 2012-07-15T22:43:26Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/46280
dc.description.abstract Tato práce se zabývá nástupem děti do 1. třídy, který je považován za přechodový rituál. Cílem práce bylo popsat rituály, které doprovázejí tento slavnostní den, zjistit, jak první třída ovlivnila život dětí a jejich rodičů. Dále se tato práce zaměřuje na to, zda si děti uvědomují změnu své identity a vznik nových rolí,které souvisí s jejich novým postavením. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 882208 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject přechodové rituály cze
dc.subject děti cze
dc.subject rodiče cze
dc.subject identita cze
dc.subject role cze
dc.subject rite of passage eng
dc.subject children eng
dc.subject parents eng
dc.subject identity eng
dc.subject role eng
dc.title 1. třída krok k dospělosti - nebo jen další bezvýznamná etapa mého dětství cze
dc.title.alternative 1st Class - Step into adulthood or just another meaningless stage of my childhood eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Samek, Tomáš cze
dc.date.accepted 2012 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with the advent of children by 1 class, which is considered a rite of passage. The aim was to describe the rituals that accompany this festive day, to see how the first class affected the lives of children and their parents. Furthermore, this work focuses on whether the children aware of their identity change and the emergence of new roles related to their new status. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D26678 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.identifier.stag 17638 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account