Návrh city logistických opatření na vybraném území

Show simple item record

dc.contributor.advisor Císařová, Hana
dc.contributor.author Trojan, Vítězslav
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:22:19Z
dc.date.available 2012-02-06T17:22:19Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42426
dc.description.abstract Práce se zabývá řešením nákladní dopravy ve vybraném městě s ohledem na současné zahraniční přístupy City logistiky. Základem práce je analýza dopravních opatření v aglomeracích dle Projektu SUGAR. Výsledkem práce je vlastní návrh a doporučení efektivních City logistických opatření pro vybrané město (Pardubice). Součástí práce je konzultace s příslušnými dopravními úřady a vyhodnocení aplikace návrhu. cze
dc.format 58 s.
dc.format.extent 1014538 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject city logistika cze
dc.subject logistické obsluhy cze
dc.subject zásobování cze
dc.subject nákladní doprava cze
dc.subject dopravní omezení cze
dc.subject opatření cze
dc.subject city logistics eng
dc.subject logistics service eng
dc.subject supply eng
dc.subject freight transport eng
dc.subject transport restrictions eng
dc.subject measures eng
dc.title Návrh city logistických opatření na vybraném území cze
dc.title.alternative The proposal of city logistics measures for the selected area eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This thesis considers solutions to freight transport in a selected city with respect to current foreign access of City logistics. The thesis basis is to analyse transport measures of agglomeration according to SUGAR Project. The own concept and reccommendation of some effective City logistic measures for the selected city (Pardubice) is to be the aim of this work. Consultations with respective transport authorities and evaluation of the concept applicaton is part of this work. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D25553
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a úspěšně reagoval na dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 17328 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account