Hodnocení kapotových a bezkapotových nákladních automobilů

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Svoboda, Pavel
dc.contributor.author Hnilica, Jaroslav
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:22:00Z
dc.date.available 2012-02-06T17:22:00Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42385
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na popis rozdílů nákladních automobilů s kapotovou a trambusovou karoserií. Hlavní pozornost je věnována rozdílům ve výhledových poměrech z kabin obou typů karoserií, způsobům jízdy a bezpečnosti. cze
dc.format 55 s.
dc.format.extent 1424598 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kapotové karoserie cze
dc.subject trambusové karoserie cze
dc.subject mrtvé úhly cze
dc.subject výhledové poměry cze
dc.subject způsoby jízdy cze
dc.subject cab behind engines eng
dc.subject cab over engines eng
dc.subject dead angles eng
dc.subject wiev proportions eng
dc.subject driving manners eng
dc.title Hodnocení kapotových a bezkapotových nákladních automobilů cze
dc.title.alternative Comparison of conventional and cab-over trucks eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This work is focused on describing the differences trucks with the conventional and cab-over chassis. The main attention is paid to differences in the wiev proportions cabs of both types of chassis, driving manners and safety. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D25538
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Při obhajobě diplomové práce diplomant komisi seznámil s problematikou hodnocení výhledových poměrů, měřením výhledu před vozidlo, měřením mrtvých úhlů v horizontálním směru a výhledu vpravo u kapotových a bezkapotových. Součástí práce bylo i provedení měření mrtvých úhlů u výše uvedených typů silničních vozidel - výsledky měření byly přehledně znázorněny v grafech. Na otázky oponenta i členů komise odpovídal věcně správně. cze
dc.identifier.stag 15250 cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet