Posouzení vlivu vlhkosti cihelného zdiva na mechanicko - fyzikální vlastnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležel, Vladimír
dc.contributor.author Mrštík, Vlastimil
dc.date.accessioned 2012-02-06T17:21:56Z
dc.date.available 2012-02-06T17:21:56Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/42377
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení vlivu vlhkosti cihelného zdiva na mechanicko-fyzikální vlastnosti. Cílem bylo porovnat v laboratorní části pevnost v tlaku cihelného bloku zdiva suchého a plně nasyceného vodou. Měřením byly sledovány deformace a vizuálním pozorováním trhliny, drcení a rozrušování materiálu. Dále byl posuzován vliv vlhkosti zděných konstrukcí na velmi významnou oblast statické spolehlivosti, která zásadně a významně rozhoduje o možnosti využívání konstrukcí a stavby jako celku. V části početní bylo využito výhod výpočetní techniky a softwarových programů při výpočtech a grafickém modelování. cze
dc.format 126 s.
dc.format.extent 9170262 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject cihelná zdiva cze
dc.subject napětí cze
dc.subject moduly pružnosti cze
dc.subject vlhkost cze
dc.subject měření cze
dc.subject modelování cze
dc.subject posouzení cze
dc.subject brickworks eng
dc.subject load stress eng
dc.subject stress modulus eng
dc.subject moisture eng
dc.subject measurements eng
dc.subject modelling eng
dc.subject assessment eng
dc.title Posouzení vlivu vlhkosti cihelného zdiva na mechanicko - fyzikální vlastnosti cze
dc.title.alternative Brickwork dampness effects on mechanical&physical properties assessment. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Lopour, Pavel
dc.date.accepted 2012
dc.description.abstract-translated This graduation thesis deals with the effect of damp brickwork on mechanical and physical properties assessment. The aim was to compare, in the laboratory part, the compressive strength of a dry brickwork block and the compressive strength of a water-soaked brickwork block. Deformations were observed by measuring. Cracks, crushing, and material deterioration were observed visually. Next was the assessment of the damp brickwork effect on the significant static reliability which fundamentally determines the utilization of constructions and buildings on the whole. In the numerical part, advantages of computer technology and software programmes were used for calculations and graphic modelling. eng
dc.description.department Katedra dopravního stavitelství cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura: Dopravní cesta cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D26511
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Uchazeč objasnil komisi některé výsledky a závěry své diplomové práce. Po prezentaci diplomové práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta diplomové práce. V diskusi o diplomové práci se pokusil stručně zodpovědět všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 14129 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account