Optimalizace práce Policie České republiky při vyšetřování dopravních nehod v Ústeckém kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Warthová, Miroslava
dc.date.accessioned 2011-07-11T21:37:34Z
dc.date.available 2011-07-11T21:37:34Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39556
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou silničních dopravních nehod a vyšetřovacích postupů používaných Policií ČR při jejich šetření. V této práci je provedena analýza činnosti Policie ČR při vyšetřování dopravních nehod, která je zaměřena především na dobu dojezdu na místo dopravní nehody. Hlavní částí práce je návrh optimalizace činnosti Policie ČR při vyšetřování dopravních nehod z hlediska minimalizace času s využitím metod teorie hromadné obsluhy. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 2363977 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject doba dojezdu cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject Policie ČR cze
dc.subject silniční dopravní nehody cze
dc.subject systémy hromadné obsluhy cze
dc.subject vyšetřování dopravních nehod cze
dc.subject travel time eng
dc.subject optimization eng
dc.subject Police of the Czech Republic eng
dc.subject road traffic accidents eng
dc.subject queuing system eng
dc.subject investigating traffic accidents eng
dc.title Optimalizace práce Policie České republiky při vyšetřování dopravních nehod v Ústeckém kraji cze
dc.title.alternative Optimization of work of the Police of the Czech Republic in investigating traffic accidents in the region of Ústecký kraj eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated Thesis deals with road traffic accidents and investigative procedures used by Police of the Czech Republic in their investigation. In this work is an analysis of working of police in the investigation of traffic accidents which is focused especially on travel time to the place of car accident. The main part of the work is the proposal of optimization of working of police in the investigation of traffic accidents in terms of minimizing time using methods of queuing theory. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23946
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Studentka obhájila diplomovou práci a zodpověděla všechny otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account