Neodkladná resuscitace u dětí v PNP

Show simple item record

dc.contributor.advisor Truhlář, Anatolij cze
dc.contributor.author Horák, Jiří
dc.date.accessioned 2011-07-11T20:53:08Z
dc.date.available 2011-07-11T20:53:08Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39466
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku neodkladné resuscitace u dětí v přednemocniční neodkladné péči. Skládá se ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je popisována historie resuscitace, fáze náhlé zástavy oběhu, základní a rozšířená resuscitace, poresuscitační péče a problematika etiky KPR dítěte.Praktická část obsahuje informace o výsledcích výzkumu provedeném mezi NLZP a lékaři sloužících na zdravotnických záchranných službách. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 2551883 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject náhlá zástava oběhu cze
dc.subject kardiopulmonální resuscitace cze
dc.subject děti cze
dc.subject cardiac arrest eng
dc.subject cardiopulmonary resuscitation eng
dc.subject children eng
dc.title Neodkladná resuscitace u dětí v PNP cze
dc.title.alternative Resuscitation of children in prehospital emergency care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hlaváčková, Eva cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is turn to immediate resuscitation of children in the pre-hospital care. It contains two parts- theoretical part and practical part. In the theoretical part is described the history of resuscitation, phase of acute circulation arrest, basic and advanced resuscitation, after-resuscitation care and the problematics of ethics in CPR provided to children.The practical part contains informations about outcome of research in paramedics and doctors who work in Emergency rescue service. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotnický záchranář cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D25315
dc.thesis.degree-program Specializace ve zdravotnictví cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Návratnost dotazníků byla velmi nízká, kde vidíte možné příčiny? Popište podrobněji, jak byly dotazníky distribuovány. 2. V jakém rozsahu jste upravoval standard postupu "KPR dítěte posádkou RZP"? 3. Součástí každého standardu by měla být kritéria auditu. Vysvětlete, co jsou strukturální, procesuální a výsledková kritéria a stručně charakterizujte podstatu auditu. Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account