Skrytá reklama a product placement v mediích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Magincová, Dagmar cze
dc.contributor.author Blahníková, Irena
dc.date.accessioned 2011-07-11T20:27:24Z
dc.date.available 2011-07-11T20:27:24Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39387
dc.description.abstract Práce je věnována skryté reklamě a především product placementu v jednotlivých typech masových médií. První část se věnuje teoretické rovině reklamy, její historii, legislativě, samoregulaci a problematickým obsahovým prvkům. Druhá část se prakticky zaměří na výskyt skryté reklamy a product placementu v televizní a filmové tvorbě a tisku. Součástí je i vyhodnocení vlastního dotazníkového výzkumu příjemců mediálních sdělení. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 2695248 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject média cze
dc.subject reklama cze
dc.subject product placement cze
dc.subject tisk cze
dc.subject televize cze
dc.subject film cze
dc.subject media eng
dc.subject advertising eng
dc.subject press eng
dc.subject television eng
dc.subject movie eng
dc.title Skrytá reklama a product placement v mediích cze
dc.title.alternative Surreptitious Advertising and Product Placement in Media eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kudláč, Antonín cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated The text is devoted to surreptitious advertising and product placement in the various types of mass media. The first part deals with the theory of advertising, its history, legislation, selfregulation and problematic elements of contant advertising. The second part focuses on practical appearance of surreptitious advertising and product placement in television and movies and press. Text also includes self assessment of the questionnaire survey of recipients of media messages. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D23987
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account