Interakce veřejné linkové dopravy a městské hromadné dopravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Hromek, Jakub
dc.date.accessioned 2011-07-11T20:03:32Z
dc.date.available 2011-07-11T20:03:32Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39321
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá interakcí mezi městskou hromadnou dopravou a příměstskou autobusovou dopravou v rámci IDS. Problematika je řešena pomocí metodiky a matematického modelu vytvořené pro tento problém. Aplikační část demonstruje funkčnost návrhu řešení. cze
dc.format 59 s.
dc.format.extent 2371870 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject městské hromadné dopravy cze
dc.subject příměstské dopravy cze
dc.subject interakce cze
dc.subject integrované dopravní systémy cze
dc.subject city public transports eng
dc.subject regional public transports eng
dc.subject interaction eng
dc.subject integrated transport systems eng
dc.title Interakce veřejné linkové dopravy a městské hromadné dopravy cze
dc.title.alternative Interaction between regional public bus transport and city public transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vacík, Jindřich
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The final thesis deals with interaction between Regional Public Bus Transport and City Public Transport in terms of integrated transport system. Problem is solved by methodology and mathematical model which has been created for this problem. Aplication part of thesis demonstrates functionality of designed solution. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23938
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl všechny otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account