Zefektivnění prodeje finančních produktů na poště v regionu Severní Morava

Show simple item record

dc.contributor.advisor Salava, Daniel
dc.contributor.author Gronychová, Adéla
dc.date.accessioned 2011-07-11T20:02:52Z
dc.date.available 2011-07-11T20:02:52Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39319
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší prodej finančních produktů na České poště, s. p. v regionu Severní Morava. Zabývá se spoluprácí České pošty, s. p. a aliančních partnerů, jako jsou: Poštovní spořitelna, Home credit, Českomoravská stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna, Česká pojišťovna a SAZKA. Řeší otázku, jak zefektivnit prodej finančních služeb na poštách. V práci jsou představeni hlavní konkurenti v poskytování finančních služeb. Bakalářská práce se zabývá současnou situací a obsahuje i návrhy na zlepšení. cze
dc.format 57 s.
dc.format.extent 995528 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Česká pošta cze
dc.subject alianční partneři cze
dc.subject finanční produkty cze
dc.subject Czech post eng
dc.subject alliance partners eng
dc.subject financial products eng
dc.title Zefektivnění prodeje finančních produktů na poště v regionu Severní Morava cze
dc.title.alternative Streamline the sale of financial products at post offices in North Moravia eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the sale of financial products to the Czech Post Office in North Moravia. It deals with the cooperation of the Czech Post Office and Alliance partners, such as: Poštovní spořitelna, Home Credit, Českomoravská stavební spořitelna, Raiffeisen stavební spořitelna, Česká pojištovna and SAZKA. It addresses the question of how to streamline the sale of financial services at post offices. The paper introduces the major competitors in providing financing. This thesis deals with the current situation and includes suggestions for improvements. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Management, marketing a logistika ve spojích cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24254
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account