Racionalizace provozu trati Hradec Králové - Turnov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matuška, Jaroslav
dc.contributor.author Kraus, Josef
dc.date.accessioned 2011-07-11T18:27:16Z
dc.date.available 2011-07-11T18:27:16Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/39070
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá racionalizací provozu trati Hradec Králové - Turnov. Jako řešení navrhuji instalaci zabezpečovacího zařízení ESA - 33, provedení radiofikace, kolejové úpravy ve stanicích a rekonstrukci přejezdových zabezpečovacích zařízení. Realizace těchto opatření vede ke snížení počtu zaměstnanců a také ke zvýšení bezpečnosti cestujících. V návrhu jsou porovnány provozní intervaly po změně zabezpečovacího zařízení a je provedeno také ekonomické zhodnocení. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 780407 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject racionalizace cze
dc.subject zabezpečovací zařízení cze
dc.subject provozní intervaly cze
dc.subject racionalisation eng
dc.subject security systems eng
dc.subject traffic periods eng
dc.title Racionalizace provozu trati Hradec Králové - Turnov cze
dc.title.alternative The racionalisation of running the railway track Hradec Králové - Turnov eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janošek, Radek
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The diploma work deals with the rationalization of the operations of the railway track Hradec Králové-Turnov. As a solution we suggest the instalment of the protecting device ESA 33, the implementation of radiofication, the rail adjustments at the stations and the restoration of grade crossing protecting devices. The realization of these arrangements leads towards the reduction of the employee number and towards the increase in the safety of the passengers. The operational intervals after the change of the protecting device have been compared in this proposal and the economical analysis has also been done. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23942
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student prezentoval výsledky dosažené v diplomové práci a reagoval na dotazy státní zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account