Analýza dopravy ve městě Přerově v kontextu se zvýšením bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drahotský, Ivo
dc.contributor.author Vylíčilová, Zuzana
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:39:25Z
dc.date.available 2011-07-11T17:39:25Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38946
dc.description.abstract Práce se věnuje problematice dopravy a bezpečnosti ve městě Přerově. Vymezuje místa s nižší bezpečností a snaží se navrhnout optimální řešení pro zvýšení bezpečnosti dané lokality. cze
dc.format 67 s.
dc.format.extent 1880004 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Přerov cze
dc.subject doprava cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject silniční doprava cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject cyklistická doprava cze
dc.subject parkoviště cze
dc.subject dopravní politika cze
dc.subject transfer eng
dc.subject safety eng
dc.subject road transfer eng
dc.subject railway transfer eng
dc.subject cycling transfer eng
dc.subject park eng
dc.subject transport policy eng
dc.title Analýza dopravy ve městě Přerově v kontextu se zvýšením bezpečnosti cze
dc.title.alternative Analysis of traffic in town Přerov in context with increase in safety eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šaradín, Pavel
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated The work is about problems of trafic and safety in Přerov. Designates places with lower safety and project an optimal solution for increasing safety of the lokality. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24114
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account