Optimalizace výrobních procesů ve společnosti zabývající se výrobou osobních počítačů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf
dc.contributor.author Šmíd, Roman
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:31:10Z
dc.date.available 2011-07-11T17:31:10Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38926
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o Lean filozofii - tj. o základních principech, metodách, nástrojích a technikách optimalizace výrobních procesů. Práce je rozdělená do čtyř kapitol. První kapitola charakterizuje Lean filosofii, Lean nástroje a metodiku štíhlé výroby a procesů. Druhá část je věnovaná představení trhu, zkoumané společnosti, analýze současného stavu zvoleného výrobního procesu společnosti a identifikace neefektivních míst. V třetí kapitole je podrobněji popsán výrobní proces a opatření na zvýšení efektivity daného procesu. Poslední pojednává o nákladech nutných vynaložit na realizaci projektu, projektovém plánu a jeho ekonomickém zhodnocení. cze
dc.format 77 s. cze
dc.format.extent 4828197 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od roku 2021 cze
dc.subject Lean cze
dc.subject Lean production eng
dc.subject štíhlá výroba cze
dc.subject plýtvání cze
dc.subject PC cze
dc.subject IT cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject waste eng
dc.subject optimization eng
dc.title Optimalizace výrobních procesů ve společnosti zabývající se výrobou osobních počítačů cze
dc.title.alternative Optimization of production processes in the IT company producing personal desktops. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Gottfried, Miroslav
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the Lean philosophy - basic principles, methods, tools and techniques used for optimization of manufacturing processes. The thesis is divided into four parts. The first chapter describes the philosophy of Lean, Lean tools and methodologies of "Lean" manufacturing and processes. The second part is focused on analysis of the market and description of the company, current status of selected production process and identification of the inefficiencies. The third part provides more details on the selected production process and corrective proposals for increase of efficiency. Last chapter deals with implementation cost, project plan and economical evaluation of proposed change. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D24097
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account