Výsledky radiointervenčních a chirurgických revaskularizací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pirkl, Miloslav cze
dc.contributor.author Vejrostová, Hana
dc.date.accessioned 2011-07-11T17:15:52Z
dc.date.available 2011-07-11T17:15:52Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38885
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje ischemickým chorobám dolních končetin a jejich radiointervenčním a chirurgickým revaskularizacím. V teoretické části vás seznámím s anatomií, příčinami a klinickými projevy vedoucí k ischemii dolních končetin. Dále popisuji vyšetřovací metody a typy léčebných zákroků, které vedou k zprůchodnění postižených tepen a záchraně končetiny. Nastíním i ošetřovatelskou péči po cévně-chirurgickém výkonu. Ve výzkumné části vás seznámím s výsledky retrospektivní studie, která se zabývá klienty, kteří navštívili cévní chirurgii krajské nemocnice v období 1.1.2004 - 31.12.2004 a následně sleduje jejich průběh léčby do konce roku 2009. cze
dc.format 83 s. cze
dc.format.extent 2156740 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject ischemická choroba dolních končetin cze
dc.subject intermitentní klaudikace cze
dc.subject radioinvazivní a chirurgická léčba cze
dc.subject peripheral vascular disease of lower extremities eng
dc.subject intermittent claudication eng
dc.subject radiological and surgical treatmet eng
dc.title Výsledky radiointervenčních a chirurgických revaskularizací cze
dc.title.alternative Results of radiological and surgical revascularisation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Daněk, Tomáš cze
dc.date.accepted 2011 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses deals with peripheral vascular disease of lower extremities and their radiological and surgical revascularization.In the theoretical section I will familiarize you with the anatomy, causes and clinical manifestations leading to ischemia of the lower extremities. In addition, I describe diagnostic methods and types of interventions, leading to the patency of the damaged arteries and to the limb salvage. I present the nursing care after vascular surgery. The research section will present the results of a retrospective study, which deals clients who visited vascular department of general hospital during the period from 01/01/2004 to 12/31/2004 and then shows their treatment to the end of 2009. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D23849
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak byste definovala akutní a chronickou kritickou ischemii dolních končetin a jaká je odlišnost v léčebném postupu? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account