Možnosti řešení nedostatku parkovacích míst pro nákladní vozidla v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rathouský, Bedřich
dc.contributor.author Malík, Milan
dc.date.accessioned 2011-07-11T16:50:37Z
dc.date.available 2011-07-11T16:50:37Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/38812
dc.description.abstract Práce se zabývá možnostmi řešení nedostatku parkovacích míst pro nákladní vozidla v České republice. Zaměřuje se na zhodnocení stavu silniční infrastruktury České republiky a na analýzu odpočívek na dálniční síti České republiky. Na příkladech dálničních odpočívek jsou předloženy možnosti řešení nedostatku parkovacích míst pro nákladní vozidla, které povedou ke zvýšení počtu těchto parkovacích míst. cze
dc.format 92 s.
dc.format.extent 9781356 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject analýzy cze
dc.subject dálnice cze
dc.subject modelové odpočívky cze
dc.subject silniční nákladní doprava cze
dc.subject odpočívky cze
dc.subject truck centra cze
dc.subject analysis eng
dc.subject highways eng
dc.subject model rest areas eng
dc.subject road freight transports eng
dc.subject rest areas eng
dc.subject truck centers eng
dc.title Možnosti řešení nedostatku parkovacích míst pro nákladní vozidla v ČR cze
dc.title.alternative Possibilities of solving shortage of parking places for trucks in ČR eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Svoboda, Zdeněk
dc.date.accepted 2011
dc.description.abstract-translated This work is focused on solution of the lack of parking places for trucks in the Czech Republic. The aim is to evaluate road conditions of the road-traffic infrastructure Czech Republic and to analyse resting places on the motorway network. On the examples of resting places proposals of solutions of truck parking places´ lack are presented. These solutions lead to an increase in number of parking places. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D23922
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky členů zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account