Filosofie existence u Karl Jasperse

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zátka, Vlastimil cze
dc.contributor.author Klapáková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-12-06T07:41:02Z
dc.date.available 2010-12-06T07:41:02Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37921
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce je zaměřena na filosofii existence, konkrétně na Karl Jasperse, významného psychiatra a filosofa 20. století, který je považován za jednoho z nejdůležitějších představitelů moderní filosofie existence. Úvod práce je zaměřen na filosofii existence obecně, srovnání názorů několika filosofů a jejich pojetí existence. První kapitola je věnována významnému filosofu 19. století, na kterého Jaspers navazuje, Sorenu Kierkegaardovi. Kierkegaard je zde uveden jako "otec" filosofie existence, jako filosof, na kterého navazovali nejvýznamnější představitelé existenciální filosofie: K. Jaspers, J. P. Sartre nebo M. Heidegger. Další část práce se zabývá filosofií Karl Jasperse, zkoumá Jaspersovy základní pojmy, které v jeho myšlení nabývají specifického významu, jsou to základní filosofické termíny jako: existence, transcendence, šifra, mezní situace. Práce vychází především z jeho děl: Duchovní situace doby, Šifry transcendence a Úvod do filosofie, z jeho dalších děl a ze sekundární literatury. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 1295448 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Karl Jaspers cze
dc.subject existence cze
dc.subject transcendence cze
dc.subject šifry transcendence cze
dc.subject existence eng
dc.subject transcendence eng
dc.subject ciphers of transcendence eng
dc.title Filosofie existence u Karl Jasperse cze
dc.title.alternative Philosophy of existence by Karl Jaspers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kuneš, Jan cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the philosophy of existence, concretely on Karl Jaspers, a great psychiatrist and philosopher of the 20th century, who is considered to be one of the most important representatives of the philosophy of existence. The introduction puts our mind to the philosophy of existence in general. The first chapter is devoted to Soren Kierkegaard, a great philosopher of the 19th century, whom Jaspers followed. Kierkegaard is presented here as a "founding father" of the philosophy of existence, as some one, whom the most important representatives of the philosophy of existence followed: Jaspers, Sartre or Heidegger. The next part of the thesis deals with Karl Jaspers, examines the basic Jaspers´ principles that take a different meaning in his mind, it is the basic philosophical principles: existence, transcendence, cipher, ultimate situation. The thesis mainly draws from his writings: The spiritual situation of our time, An introduction to philosophy, Ciphers of transcendence, from his other writings and from the secondary literature. eng
dc.description.department Katedra religionistiky a filosofie cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D22899 cze
dc.identifier.signature D22899
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account