Přehled způsobů kartografického a výtvarného vyjádření tištěných map v 16.a 17. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaše, Jiří
dc.contributor.author Křenek, Karel
dc.date.accessioned 2010-10-01T16:15:37Z
dc.date.available 2010-10-01T16:15:37Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37460
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce se věnuje rozboru výtvarné a materiálové stránky kartografických děl – atlasů a map tištěných v Evropě od počátku knihtisku do konce 17. století. Úvodní text stručně seznamuje s oborem kartografie a její historií. Dále chronologicky a podle místa působení jsou vyjmenovány klíčové osobnosti tohoto oboru a významná centra, kde tyto osobnosti působily. Samostatnou částí práce je obrazová příloha, obsahující reprodukovaná díla a jejich detaily. cze
dc.format 92 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation <a href="http://hdl.handle.net/10195/38139">Komplexní restaurování knihy: Bible Bartoloměje Netolického tištěná v Praze roku 1549, ze soukromého vlastnictví ak. soch. Josefa Klimeše z Prahy</a>
dc.subject tištěné mapy cze
dc.subject kartografie cze
dc.subject Claudios Ptolemaios cze
dc.subject printed maps eng
dc.subject cartography eng
dc.title Přehled způsobů kartografického a výtvarného vyjádření tištěných map v 16.a 17. století cze
dc.title.alternative Cartogtaphic and Visual Expression in 16th and 17th Century Printed Maps: A Historical Overwiew eng
dc.type bakalářská práce teoretická cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated In the theoretical part of my final graduate work i will analyze the material and graphic principles of cartographical products – atlases and maps, printed since the beginning of book printing until the end of the 17th century. At thebeginning I will introduce cartography as a field of study with a long history. Then I will enumerate the notable personalities of this field in chronological order, looking also at places they worked in and the centres of learning and culture they were connected with. Another part of my work will be formed by an image supplement containing the reproduced pieces of work and their description. In its content and range it will be adequate to the textual part, which it will also reference. eng
dc.description.department Katedra humanitních věd FR cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D23299
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account