Biologická léčba kolorektálního karcinomu - indikace, tolerance, účinnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňásek, Jaroslav cze
dc.contributor.author Homolová, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-03T18:20:35Z
dc.date.available 2010-07-03T18:20:35Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37154
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je biologická léčba kolorektálního karcinomu. Obtížnost práce spočívá v závažnosti onemocnění a v různorodosti užívaných preparátů biologické léčby. Diplomová práce je rozdělena do dvou navazujících částí. V teoretické části jsou popsány jednotlivé typy biologické léčby. Popisuje především problematiku biologické léčby. Dále popisuje klinické příznaky, vyšetřovací metody a léčbu kolorektálního karcinomu. Podklady pro výzkumnou část této diplomové práce byly zjišťovány v Krajské nemocnici Pardubice. Výzkumná část graficky znázorňuje výsledky z provedeného výzkumného šetření. Poznatky obsažené v této práci budou zajisté přínosem pro zlepšení kvality ošetřovatelské péče. cze
dc.format 94 s. cze
dc.format.extent 961881 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject biologická léčba cze
dc.subject cílená léčba cze
dc.subject Kolorektální karcinom cze
dc.subject Avastin cze
dc.subject Erbitux cze
dc.subject Panitumab cze
dc.subject biological therapy eng
dc.subject targeted therapy eng
dc.subject Colorectal cancer eng
dc.title Biologická léčba kolorektálního karcinomu - indikace, tolerance, účinnost cze
dc.title.alternative Biological therapy of colorectal cancer - indication, toleration, effect eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kolářová, Iveta cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The topic of this thesis is biological therapy of colorectal cancer. The arduousness of this thesis lies in seriousness of the disease and in diversity of used preparations of biological therapy. The thesis is divided into two related parts. In the theoretical part, particular types of biological therapies are described. It describes especially the topic of biological therapy. Furthermore, it describes clinical symptoms, diagnostic methods, and treatment of colorectal cancer. The basis of research part of this thesis was gathered in Regional Hospital of Pardubice. The research part depicts the results of performed research inquiries. The information included in this thesis will certainly help increase quality of nursing treatment. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D22714
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně mínus Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jedním z nežádoucích účinků Cetuximabu je Vyrážka, která pro nemocné představuje především kosmetický problém. Jakým způsobem má být ošetřována? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account