Internet Protokol verze 6

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Josef cze
dc.contributor.author Míča, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-03T17:51:32Z
dc.date.available 2010-07-03T17:51:32Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37086
dc.description.abstract Cílem práce je popsat strukturu a funkci IPv6 a její implementaci na reálných modelech v simulátoru Packet Tracer. V teoretické části budou popsány rozdíly mezi IPv4 a IPv6 (výpočet adresy, realizace podsítí, routování na prvcích Cisco, atd.), možnosti využití v OS Microsoft Windows a Unix*. V praktické části bude vytvořeno několik modelů v programu Packet Tracer, na kterých budou realizovány základní principy z teoretické části. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 935897 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject IPv6 cze
dc.subject Internet Protokol cze
dc.subject počítačové sítě cze
dc.subject IPv4 cze
dc.subject IP adresy cze
dc.subject IPv6 eng
dc.subject Internet Protocol eng
dc.subject computer networks eng
dc.subject IPv4 eng
dc.subject IP addresses eng
dc.title Internet Protokol verze 6 cze
dc.title.alternative Internet Protocol version 6 cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Panuška, Ivan cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated The goal of this work is to describe the structure and function of IPv6 and its implementation on models in Packet Tracer simulator. At theoretical part of this work are described the differences between IPv4 and IPv6 and the possibilities of usage IPv6 in Microsoft Windows and Unix* systems. At practical part will be created several models in Packet Tracer program, which show the basic fundamentals described in theoretical part. cze
dc.description.department Katedra informatiky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Aplikovaná informatika v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student reagoval na připomínky uvedené v posudcích vedoucího a oponenta bakalářské práce, zodpověděl dotazy členů komise cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account