Optimalizace postupů pro distribuci nebezpečných věcí a kontrola přepravy jejich obalů silniční dopravou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soušek, Radovan
dc.contributor.author Budina, Libor
dc.date.accessioned 2010-07-03T17:27:28Z
dc.date.available 2010-07-03T17:27:28Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/37031
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá distribucí nebezpečných věcí v obalech, jejich kontrolou a právní úpravou v silniční dopravě. Na základě technických a organizačních postupů distribučních firem je provedena komplexní a dílčí optimalizace těchto postupů. Z hlediska kontroly jsou uvedeny návrhy ke správnému kontrolování obalů v návaznosti na kontrolu podle Metodiky kontroly nebezpečných věcí po silnici vydané Ministerstvem dopravy v roce 2008 a na špatně řešené případy u distribučních firem. cze
dc.format 101 s. cze
dc.format.extent 2262739 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Dohoda ADR cze
dc.subject distribuce cze
dc.subject obal cze
dc.subject UN kód cze
dc.subject plnění cze
dc.subject Kontrola cze
dc.subject ADR Agreement eng
dc.subject distribution eng
dc.subject packaging eng
dc.subject UN code eng
dc.subject filling eng
dc.subject Control eng
dc.title Optimalizace postupů pro distribuci nebezpečných věcí a kontrola přepravy jejich obalů silniční dopravou cze
dc.title.alternative Optimization of procedures for the distribution of dangerous goods and transport control of road transport packaging. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This Dissertation deals with the distribution of dangerous goods in packages, their control and legislation relating to road transport. Based on the technical and organizational procedures of distribution firms is made complex and sub-optimization of these procedures. In terms of control includes suggestions for pr oper monitoring of packaging in relation to the control of methodology checks of dangerous goods by road issued by the Ministry of Transport in 2008 and the wrong solution in case of distribution companies. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D22445 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a zodpověděl otázky členů zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account