Posouzení a návrh optimalizace PHM pro Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čáp, Jiří
dc.contributor.author Lang, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-03T16:40:55Z
dc.date.available 2010-07-03T16:40:55Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36935
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým vyhodnocením a dopadem na DPMP a.s. při využití alternativních paliv CNG a SMN 30 v městské hromadné dopravě. Analýza těchto druhů pohonných hmot a jednotlivých položek v kalkulačním vzorci má dopomoci k určení optimálního druhu PHM, která by dopravnímu podniku přinesla největší úspory nákladů v autobusové dopravě, jakož i snížení celkových nákladů Dopravního podniku města Pardubic a.s. cze
dc.format 87 s. cze
dc.format.extent 7957132 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject DPMP a.s cze
dc.subject CNG cze
dc.subject Motorová nafta cze
dc.subject SMN 30 cze
dc.subject ekonomické hodnocení cze
dc.subject Diesel eng
dc.subject Biodiesel B30 eng
dc.subject Economic Evaluation eng
dc.title Posouzení a návrh optimalizace PHM pro Dopravní podnik města Pardubic a.s. cze
dc.title.alternative Assessment and design optimization of the Fuel for the Public Transport Company Pardubice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Gabriel, Václav
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with the economic evaluation and impact of the use of alternative fuels, CNG and Biodiesel on the public transport company Pardubice. Analysis of these types of Fuel and individual items costing system has helped to determine the optimal type of Fuel, which would bring the biggest cost savings in the bus sector, as well as lower total cost of the Public Transport Company Pardubice. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21949 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a zodpověděl je. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account