Vznik a vývoj klubu K 231 v Praze a v Jihočeském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veber, Václav cze
dc.contributor.author Růžička, Filip
dc.date.accessioned 2010-07-03T13:55:34Z
dc.date.available 2010-07-03T13:55:34Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36603
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se bude pomocí pramenů a literatury zabývat činností klubu bývalých politických vězňů, klubu K 231 v roce 1968. Také se bude snažit ukázat specifika ve fungování klubu K 231 mimo pražské ústředí a to v Jihočeském kraji. V úvodu je nejprve popsáno, v jaké časové rovině a za jakých historických okolností klub K 231 fungoval. Další kapitoly popisují vznik, počátky a rozvoj K 231 v Praze. V šesté kapitole je popsána ukázka fungování K 231 v městech Jihočeského kraje. Závěr práce ukazuje, co se dělo s klubem K 231 po okupaci vojsky Varšavské smlouvy. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1200794 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Klub K 231-rok 1968- pražské jaro- političtí vězni- justice-rehabilitace- vpád vojsk Varšavské smlouvy cze
dc.subject Klub K 231 cze
dc.subject 1968 cze
dc.subject Pražské jaro cze
dc.subject Političtí vězni cze
dc.subject justice cze
dc.subject kluby cze
dc.subject rehabilitace cze
dc.subject Club K 231-year 1968- Prague Spring- political prisoners- justice- Rehabilitation- invasion by Warsaw Pact troops eng
dc.subject Prague Spring eng
dc.subject clubs eng
dc.subject Political prisoners eng
dc.subject justice eng
dc.subject rehabilitation eng
dc.title Vznik a vývoj klubu K 231 v Praze a v Jihočeském kraji cze
dc.title.alternative Genesis and Development of the Club K 231 in Prague and Southern Bohemia cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vydra, Zbyněk cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This bachelors´ thesis will deal with actions of former politic prisoners´ club in 1968 called K231. It will also try to show the aspects of operations of the club K231 outside the Prague´s headquarters, in South Bohemia. The introduction will describe the era and historical circumstances of the club K231 operations. The other chapters will describe the foundation, origins and development of K231 in Prague. The operations of K231 in the South Bohemian cities will be described in the 6th chapter. The conclusion of this thesis shows what happened to the club K231 after the military the occupation of Warsaw Pact troops. cze
dc.description.department Katedra historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D21896 cze
dc.identifier.signature D21896
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account