Návrh organizačních změn při vykonávání zimní údržby SÚS Královéhradeckého kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Strieglerová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-03T13:55:01Z
dc.date.available 2010-07-03T13:55:01Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36601
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou a novými návrhy pro zlepšení provádění zimní údržby Správy a údržby silnic v Královéhradeckém kraji. Práce je zaměřena na analýzu nebezpečných úseků a návrhů na opatření pro snížení nehodovosti vhodným prováděním zimní údržby. Další část práce se zabývá návrhem nových atrakčních obvodů a sestavením nových okruhů se zaměřením na redukci pozemních komunikací I. třídy, které autorka práce navrhuje převést na správu Ředitelství silnic a dálnic. cze
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 2291306 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject atrakční obvody cze
dc.subject distanční matice cze
dc.subject okruhy cze
dc.subject operační analýza cze
dc.subject posypový materiál cze
dc.subject zimní údržba cze
dc.subject atraction rounds eng
dc.subject distance matrix eng
dc.subject rounds eng
dc.subject operations research eng
dc.subject spreadings eng
dc.subject Winter Maintenance eng
dc.title Návrh organizačních změn při vykonávání zimní údržby SÚS Královéhradeckého kraje cze
dc.title.alternative Proposal of Organisational Measurements in the Field of Winter Maintenance for the "SÚS" in the Region "Hradec Králové" eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated The work solves analyse and new proposals for better implementation of Winter Maintenance for the "SÚS" in the Region "Hradec Králové". The work is aimed for analyse of dengerous segmentations and implementations for better safety in the Winter Maintenance. There are a new implementations of atraction rounds and new rounds with reduction ways of first classes. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D22417
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Studentka obhájila diplomovou práci a zodpověděla otázky členů státní zkušební komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account