Začlenění vysokoškolsky vzdělaných sester do multidisciplinárního týmu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ročková, Iva cze
dc.contributor.author Zamazalová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-03T12:10:08Z
dc.date.available 2010-07-03T12:10:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36391
dc.description.abstract Má bakalářská práce s názvem "Začlenění vysokoškolsky vzdělaných sester do multidisciplinárního týmu" je teoreticko - výzkumného charakteru. Teoretická část mapuje přednosti a úskalí týmové spolupráce, stručně poskytuje informace o jednotlivých kategoriích zdravotnických pracovníků a také se blíže zaměřuje na profil sestry a systém současného vzdělávání sester. Výzkumná část si klade za cíl zjistit reálné postavení vysokoškolsky vzdělaných sester v multidisciplinárním týmu. Prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťuje názory členů multidisciplinárního týmu na vysokoškolské studium sester a jeho uplatnění ve zdravotnické praxi. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 1017270 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Vzdělávání cze
dc.subject zdravotní sestra cze
dc.subject multidisciplinární tým cze
dc.subject týmová spolupráce cze
dc.subject Konflikt cze
dc.subject Education eng
dc.subject a nurse eng
dc.subject a multidisciplinary team eng
dc.subject teamwork eng
dc.subject Conflict eng
dc.title Začlenění vysokoškolsky vzdělaných sester do multidisciplinárního týmu cze
dc.title.alternative Integrading university - educated nurses into multidisciplinary team´s eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Levová, Jana cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated My bachelor´s thesis entitled "Integrading university - educated nurses into multidisciplinary team´s" has theoretical research character. The theoretical part maps the advanteges and pitfalls of teamwork and briefly provide informations about various categories of health workers. There is an especially close focus on the backgrounds of nurses and the current system of nursing education. A research part aims to establish the real status of university - educated nurses in multidisciplinary teams. By means of questionnaire it ascertains the views of multidisciplinary team´s members of university - educated nurses as well as their potencial application. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D22666
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Kde v současné době probíhá kvalifikační studium pro všeobecné sestry? 2. Jak jsou rozlišeny kategorie zdravotnických pracovníků v moderní koncepci ošetřovatelství? 3. Jakým způsobem využijete výsledky své práce v praxi? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account