Posouzení významu prevence v souvislosti se vznikem (pre)maligních změn na děložním čípku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Špaček, Jiří cze
dc.contributor.advisor Špaček, Jiří
dc.contributor.author Mlatečková, Lucie
dc.contributor.author Mlatečková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-03T11:47:30Z
dc.date.available 2010-07-03T11:47:30Z
dc.date.issued 2010
dc.date.issued 2010
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/36352
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku vzniku (pre)maligních změn na děložním hrdle, jejich screening, diagnostiku a metody terapie. Důraz je kladen na současné možnosti prevence karcinomu děložního čípku. Teoretická část práce se zabývá problematikou karcinomu hrdla děložního, jeho incidencí, etiologií a patogenezí, screeningem, diagnostickými a léčebnými metodami. Součástí je popis současného stavu screeningu a preventivního programu karcinomu děložního čípku v České republice. Empirickou část práce tvoří výzkumné šetření, jehož součástí je posouzení významu prevence při vzniku (pre)maligních změn na děložním hrdle. Zkoumaný soubor tvoří pacientky/klientky Porodnické a gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, které byly v letech 2008 a 2009 operované pro nález abnormálních změn v cervikální cytologii. Závěry výzkumného šetření potvrdily nesporný význam pravidelného absolvování screeningu karcinomu děložního hrdla ženami v rámci gynekologické prevence. cze
dc.format 109 s. cze
dc.format.extent 1967891 bytes cze
dc.format.extent 1967891 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Děložní hrdlo cze
dc.subject premaligní změny cze
dc.subject karcinom děložního hrdla cze
dc.subject rizikové faktory cze
dc.subject screening cze
dc.subject prevence cze
dc.subject posouzení cze
dc.subject Cervix eng
dc.subject premalignant changes eng
dc.subject cervical cancer eng
dc.subject risk factors eng
dc.subject prevention eng
dc.subject assessment eng
dc.title Posouzení významu prevence v souvislosti se vznikem (pre)maligních změn na děložním čípku cze
dc.title.alternative Assessment of the importance of prevention in the context with the development of (pre)malignant changes on the cervix cze
dc.title.alternative Assessment of the importance of prevention in the context with the development of (pre)malignant changes on the cervix eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Halada, Petr cze
dc.contributor.referee Halada, Petr
dc.date.accepted 2010 cze
dc.date.accepted 2010
dc.description.abstract-translated This paper correlates with the emergence of premalignant changes on cervix, screening, diagnostics and therapy. Different ways of preventive measures used nowadays for cervix cancer prevention are accented too. The theoretical part deals with emergence of cervix cancer, its incidence, aetiology, screening, diagnose and therapy. Description of real situation in Czech republic in connection with screening and preventive programs is added. The practical part is based on research that contains an evaluation of the importance of taking preventive measures in correlation with the emergence of premalignant changes on cervix. Explored group was composed of patients/clients of Gyneacology and Obstetrics clinic Fakultní nemocnice in Hradec Králové, who were operated because of abnormal outcomes of cervical cytology. Results of research ratify of importance of having a regular cervix screening during gynaecology examination. cze
dc.description.abstract-translated This paper correlates with the emergence of premalignant changes on cervix, screening, diagnostics and therapy. Different ways of preventive measures used nowadays for cervix cancer prevention are accented too. The theoretical part deals with emergence of cervix cancer, its incidence, aetiology, screening, diagnose and therapy. Description of real situation in Czech republic in connection with screening and preventive programs is added. The practical part is based on research that contains an evaluation of the importance of taking preventive measures in correlation with the emergence of premalignant changes on cervix. Explored group was composed of patients/clients of Gyneacology and Obstetrics clinic Fakultní nemocnice in Hradec Králové, who were operated because of abnormal outcomes of cervical cytology. Results of research ratify of importance of having a regular cervix screening during gynaecology examination. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D22680
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně mínus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Dá se očekávat, že větší dostupnost HPV testování změní schéma screeningu karcinomu děložního čípku v České republice? Obhajoba diplomové práce s prezentací výborná. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account