Význam interního školení v rámci řízení firmy

Show simple item record

dc.contributor.author Holá, Jana
dc.date.accessioned 2010-02-03T14:12:46Z
dc.date.available 2010-02-03T14:12:46Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.isbn 978-80-7372-244-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35457
dc.description.abstract Management firmy se snaží ovlivňovat pracovní chování a pracovní výkony svých pracovníků v souladu se zájmy firmy. Není-li dosahováno žádoucích pracovních výsledků, lze hledat příčiny ve vzájemném nepochopení zadavatele a vykonavatele úkolů. Špatné výsledky vycházejí z nepochopení zadaného úkolu, z neznalosti či špatně nastavených podmínek nutných k úspěchu, nebo z nezájmu pracovníka, který ke splnění úkolů není vnitřně motivován. Interní školení ve firmě, kdy firma poskytuje vlastními zkušenými pracovníky školení jiným pracovníkům, si klade za cíl nejen seznámit pracovníky s interními standardy firemních pracovních procesů a vést pracovníky k jejich osvojení, ale také sleduje žádoucí ovlivňování postojů pracovníků a jejich motivaci ke vzájemné spolupráci. Interní školení je velmi dobrým nástrojem pro odstranění překážek ve vzájemném porozumění mezi firmou a jejími zaměstnanci, z hlediska harmonizace jejich cílů. Interní školení napomáhá firmě vytvářet a šířit know-how v rámci jejího managementu znalostí, zvyšuje kvalifikaci, vede ke spolupráci, vytváří další stimulační podmínky pro vlastní motivaci pracovníků a vede tak pracovníky k vyšší produktivitě a loajalitě. Z těchto důvodů by interní školení měla být součástí komunikační strategie firmy, sledovat její základní cíle a stát se součástí standardních podnikových procesů. Článek popisuje primární i sekundární cíle a přínosy správně vedených interních školení, uvádí základní momenty ve vedení a řízení lidí, kdy se interní školení nejlépe uplatňují, a přináší základní pravidla a principy jejich úspěšné nasazení. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta cze
dc.rights <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/88x31.png" /></a><br />Uvedená práce (<span xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" href="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" rel="dc:type">dílo</span>) podléhá licenci <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/">Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported</a> cze
dc.subject Management cze
dc.subject interní komunikace cze
dc.subject interní školení cze
dc.subject Spolupráce cze
dc.subject Motivace cze
dc.subject Management eng
dc.subject Internal Communication eng
dc.subject internal training eng
dc.subject Cooperation eng
dc.subject Motivation eng
dc.title Význam interního školení v rámci řízení firmy cze
dc.title.alternative The meaning of internal training within company management eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated The company management tries to influence employees´ behavior and work within the main company aims. If the results are not desirable the reasons can be found in mutual misunderstanding between the management and employees. These unsuficient results can be caused either by misuderstanding of a set task, or by lack of knowledge or badly set work conditions, or employees´ lack of interest and activeness and low motivation. The company internal training is a training which is provided by employees to employees. The main aims of the internal training are: acceptance of internal processes standard, teamwork set base and desirable employees´ behavior, desirable opinion leading to cooperation in the company. Internal trainings and workshops are very good tools for negotiating the barriers within mutual understanding between the company management and employees leading to fulfillment of aims. The internal training helps company to create and distribute the company know-how within the knowledge management. It helps to increase employees´ qualifications, helps to create the stimulated conditions for employees´ self-motivation and in the end leads to higher employees´ work effectiveness and loyalty. Due to this fact, the internal trainings and workshops should become a part of company´s communication strategy; it should follow the main communication aims and become company´s standard process. This article describes the primary and secondary aims, the contributions of effective internal training, brings the basic moment in managing people where the internal training provides good results and success and gives an overview of its basic rules and principles. eng
dc.event Liberecké ekonomické fórum 2007 (11th - 12th September 2007, Liberec, Czech Republic) eng
dc.publicationstatus preprint eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account