Návrh obnovy vozového parku ČSAD Logistik Ostrava a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kampf, Rudolf cze
dc.contributor.author Konečný, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-02-01T16:31:50Z
dc.date.available 2010-02-01T16:31:50Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35393
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá obnovou vozového parku. Teoretická část práce poskytuje informace o možnostech pořízení a financování nových vozidel, dále jsou zde uvedeny všeobecné pojmy související s životností vozidel a s náklady na údržbu. Praktickým přínosem diplomové práce je výpočet optimální životnosti vozidla, srovnání provozních nákladů starých a nových vozidel a výběr nejvýhodnější varianty obnovy vozového parku pro firmu ČSAD Logistik Ostrava a.s.. cze
dc.format 77 s., 14 s. příloh cze
dc.format.extent 2951858 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject ČSAD Logistik Ostrava a.s. cze
dc.subject silniční nákladní doprava cze
dc.subject financování cze
dc.subject obnova cze
dc.subject vozové parky cze
dc.subject road cargo transport eng
dc.subject Financing eng
dc.subject renewal eng
dc.subject truck fleets eng
dc.title Návrh obnovy vozového parku ČSAD Logistik Ostrava a.s. cze
dc.title.alternative Concept of truck fleets renewal for ČSAD Logistik Ostrava a.s. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Nemrava, Petr cze
dc.date.accepted 2010 cze
dc.description.abstract-translated This diploma work analyzes truck fleet renewal. It contains financing and purchasing possibilities of new vehicles, tracking life-cycle vs. economic life and servicing costs. The major benefit of this work is in calculation. It has calculated the optimal economic life of vehicle vs. old and new vehicle running costs. This analyzes and calculations led company ČSAD Logisctik Ostrava a.s. to pick the best option how to renew their truck fleet. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D21603 cze
dc.identifier.signature D21603
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account