Railway vehicle dynamic effects in the course of passing over turnouts in the straigth direction

Show simple item record

dc.contributor.author Zelenka, Jaromír
dc.contributor.author Hába, Aleš
dc.contributor.author Kohout, Martin
dc.date.accessioned 2009-12-08T13:05:16Z
dc.date.available 2009-12-08T13:05:16Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35208
dc.description.abstract There is projected a method of railway vehicle dynamic effects detection in vertical and lateral direction in the course of passing over a turnout in this contribution. The method is based on acceleration measuring on vehicle axle boxes. Dynamic effects are valuated on the basis of statistical characteristics computed from measured accelerate values in the course of passing over a turnout tongue and frog. They are graphically evaluated in different ways with respect to investigation of higher vehicle dynamic effects in the course of passing over a turnout in this contribution. There are results of unit class 680 dynamic effects in the course of passing over Czech Railways chosen corridor tracks turnouts in higher speed condition projected next in this contribution. The measurements were carried out in 2004÷2006 in terms of high-speed tests of the unit and in the terms of chosen ČD, a. s. track sections verification. There are dynamic effects in lateral direction in the course of passing over a straight turnouts in high speed condition (up to 230 kmph) and also dynamic effects in lateral direction in the course of passing over curved turnouts in higher speed condition (in higher cant deficiency condition) with tilting of vehicle body together evaluated. eng
dc.format s. 5-20 cze
dc.format p. 5-20 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 12 (2006) eng
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject dynamické účinky vozidel cze
dc.subject průjezdy výhybkou cze
dc.subject traťové úseky cze
dc.subject České dráhy, a.s. cze
dc.title Railway vehicle dynamic effects in the course of passing over turnouts in the straigth direction eng
dc.title.alternative Dynamické účinky vozidel při průjezdu výhybek v přímém směru cze
dc.type Article eng
dc.description.abstract-translated V příspěvku je prezentována metodika zjišťování dynamických účinků vozidla ve svislém a příčném směru při průjezdu výhybkou, která je založena na měření zrychlení na ložiskových skříních vozidla. Dynamické účinky jsou hodnoceny na základě statistických charakteristik vypočtených z naměřených hodnot zrychlení při průjezdu oblastí jazyku a srdcovky výhybky, které jsou graficky vyhodnocovány různými způsoby s ohledem na zjišťování příčin zvýšených dynamických účinků vozidla při průjezdu výhybkou. Dále jsou v příspěvku prezentovány výsledky zjišťování dynamických účinků jednotky řady 680 při průjezdu výhybek zvýšenou rychlostí ve vybraných úsecích koridorových tratí Českých drah, a. s. Měření byla realizována v letech 2004÷2006 v rámci vysokorychlostních zkoušek této jednotky a v rámci verifikace některých traťových úseků ČD, a. s. Hodnoceny jsou dynamické účinky ve svislém směru při průjezdu přímými výhybkami vysokou rychlostí (až 230 km/h) a dále dynamické účinky v příčném směru při průjezdu obloukovými výhybkami zvýšenou rychlostí (s vyšším nedostatkem převýšení) při naklápění vozidlové skříně. cze
dc.identifier.signature 47578-12
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account