European Union and Globalisation

Show simple item record

dc.contributor.author Mandysová, Ivana
dc.date.accessioned 2009-12-02T07:06:32Z
dc.date.available 2009-12-02T07:06:32Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.isbn 80-7194-882-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/35161
dc.description.abstract Globalizace se odehrává v prostoru, ve kterém je nyní nové řízení moci a kde jsou nové struktury, které zaručují občanům jejích práva. Základní jev demokratické vlády není specificky evropský; je to všeobecný jev vztahující se ke globalizaci. Prohlubování ekonomické integrace omezilo jak obsahově tak formálně autonomii svrchovaných států v záležitostech ekonomické politiky. Nadstátní instituce, které nahrazují národní vlády, suverénním státům ve vzestupné míře odebírají základní nástroje ekonomické regulace v zájmu celého společenství. Globalizace se uskutečňuje v prostoru, ve kterém je nyní nová forma vlády a přicházejí nové struktury, které zajišťují občanská práva. cze
dc.format s. 322-325 cze
dc.format p. 322-325 eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject globalizace cze
dc.subject Evropská Unie cze
dc.subject občanská práva cze
dc.subject demokratická vláda cze
dc.subject prohlubování ekonomické integrace cze
dc.subject globalisation eng
dc.subject European Union eng
dc.subject citizens rights eng
dc.subject democratic governance eng
dc.subject deepening economic integration eng
dc.title European Union and Globalisation eng
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Globalisation takes place in a space where there is now new control of power and there are new structures which guarantee the rights of citizens. The essential phenomenon of democratic governance is not specifically European; it is a general phenomenon relating to globalisation. Deepening economic integration has restricted, both substantively and formally, the autonomy of sovereign states in matters of economic policy. The supranational institutions which are replacing national governments increasingly take away the basis of economic regulation from sovereign states in name of interest of the Communities. Globalisation takes place in a space where there is now new control of power and there are new structures which guarantee the rights of citizens. eng
dc.event Veřejná správa 2006 (září 2006, Seč u Chrudimi, Česko) cze
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account