Outsourcing a offshoring - jejich význam a využití

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lelek, Tomáš cze
dc.contributor.author Mrázková, Monika
dc.date.accessioned 2009-10-05T21:06:32Z
dc.date.available 2009-10-05T21:06:32Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34996
dc.description.abstract V první kapitole bakalářská práce pojednává o outsourcingu, offshoringu a informačních a komunikačních technologií. Krátce se zaměřuje na historii a související globalizaci. Dále se zabývá důvody využívání outsourcingu z pohledu podnikatelské sféry a důsledky či podmínkami outsourcingu z makroekonomického hlediska. V závěru druhé kapitoly jsou uvedeny výhody a nevýhody outsourcingu a offshoringu jak z hlediska podniku tak ze strany národního hospodářství. Na konci práce jsou uvedeny vlivy outsourcingu a offshoringu na ekonomiky USA, Číny, Indie a EU. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 682238 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Čína cze
dc.subject Indie cze
dc.subject Informační technologie cze
dc.subject komunikační technologie cze
dc.subject globalizace cze
dc.subject Offshoring cze
dc.subject Outsourcing cze
dc.subject China eng
dc.subject India eng
dc.subject Information technology eng
dc.subject communication technology eng
dc.subject Globalization eng
dc.title Outsourcing a offshoring - jejich význam a využití cze
dc.title.alternative Outsourcing and offshoring - meaning and usage eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated In the first chapter bachelor work deals with outsourcing, offshoring and information and communication technologies. Briefly focuses on the history and associated globalization. It also examines the reasons for the use of outsourcing in terms of business conditions and the consequences of outsourcing and the macro perspective. At the end of the second chapter lists advantages and disadvantages of outsourcing and offshoring in terms of both the company and by the national economy. At the end of the work are shown the effects of outsourcing and offshoring on the economy USA, China, India and the EU. eng
dc.description.department Ústav ekonomie cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku - Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D21327 cze
dc.identifier.signature D21327
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account