Syntézy a využití pyrazolů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimůnek, Petr cze
dc.contributor.author Michejdová, Jana
dc.date.accessioned 2009-09-03T15:49:12Z
dc.date.available 2009-09-03T15:49:12Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34613
dc.description.abstract Sloučeniny obsahující pyrazolový skelet vykazují široké spektrum biologické aktivity. Mnoho z nich nalezlo využití jako léčiva nebo agrochemikálie. Vedle toho se používají i jako barviva, ve fotografii a jako ligandy v supramolekulární chemii. Metodám vedoucím k syntéze pyrazolového skeletu a vlastnostem derivátů pyrazolu je proto věnována velká pozornost. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 507672 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject pyrazoly cze
dc.subject agrochemikálie cze
dc.subject farmaceutika cze
dc.subject pyrazoles eng
dc.subject tautomerie cze
dc.subject tautomerism eng
dc.subject agrochemicals eng
dc.subject pharmaceuticals eng
dc.title Syntézy a využití pyrazolů cze
dc.title.alternative Syntheses and utilisation of pyrazoles cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The compounds containing pyrazole moiety show broad spectrum of biological activity. Many of the compounds have found utilisation as drugs or agrochemicals. Besides the compounds are also used as dyes, in photography and as ligands in supramolecular chemistry. Hence, the methods leading to the synthesis of pyrazole skeleton attract great attention. cze
dc.description.department Katedra organické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D40519 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Uchazečka seznámila komisi s výsledky své bakalářské práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account