Syntéza chirálního amidu odvozeného od vinné kyseliny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pytela, Oldřich cze
dc.contributor.author Kousalová, Jana
dc.date.accessioned 2009-09-03T15:33:35Z
dc.date.available 2009-09-03T15:33:35Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34580
dc.description.abstract Byla provedena rešerše zaměřená na amidy vinné kyseliny a související témata. Byly navrženy možné postupy přípravy bisamidů odvozených od vinné kyseliny a 2 amino 1\kur{H} imidazolu. (4\kur{R},5\kur{R})-dimethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dikarboxylát byl jako výchozí látka a bylo vyzkoušeno několik syntetických cest k přípravě (4\kur{R},5\kur{R})-\kur{N},\kur{N}'-bis(1\kur{H}-imidazol-2-yl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-dikarbox-amidu. Požadovaný produkt se však nepodařilo připravit. cze
dc.format cze
dc.format.extent cze
dc.format.mimetype cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject Vinná kyselina cze
dc.subject imidazol cze
dc.subject amid vinné kyseliny cze
dc.subject enantioselektivní katalýza cze
dc.subject Tartaric acid eng
dc.subject imidazole eng
dc.subject tartaric amide eng
dc.subject enantioselective catalysis eng
dc.title Syntéza chirálního amidu odvozeného od vinné kyseliny cze
dc.title.alternative Synthesis of chiral amide derived from tartaric acid cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated A literature search concentrated on the amides of tartaric acid and related topics was implemented. Possible methods of preparation of bisamides derivative of tartaric acid and 2 amino-1\kur{H}-imidazole were devised. (4\kur{R},5\kur{R})-dimethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate was the presure and several synthetical pathes to preparation (4\kur{R},5\kur{R})-\kur{N},\kur{N}'-bis(1\kur{H}-imidazol-2-yl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarbox-amide were tried. However, the preparation of the required product wasn´t successful. cze
dc.description.department Katedra organické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature Práce dosud není ve studovně dostupná cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account