Hospitalizace a její vliv na člověka staršího 60-ti let

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řeřuchová, Magdalena cze
dc.contributor.author Šeligová, Martina
dc.date.accessioned 2009-07-03T11:47:18Z
dc.date.available 2009-07-03T11:47:18Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34097
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na hospitalizované pacienty starší 60-ti let. Teoretická část se zabývá stářím a stárnutím obecně, problematikou hospitalizace seniora, vznikem možných komplikací a jejich prevencí, vznikem a vývojem gerontologického (geriatrického) ošetřovatelství. Nabízí stručný přehled zdravotních a sociálních služeb. Výzkumná část zjišťuje, pomocí dotazníkového šetření, spokojenost seniorů s úrovní zdravotnické péče, s přístupem personálu. Mapuje rodinné zázemí pacientů, jejich aktivity během hospitalizace a celkový dojem z prostředí nemocnice. cze
dc.format 69 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject hospitalizovaní senioři cze
dc.subject hospitalismus cze
dc.subject péče o seniory cze
dc.subject stáří cze
dc.subject stárnutí cze
dc.subject gerontologické (geriatrické) ošetřovatelství cze
dc.subject inpatient seniors eng
dc.subject hospitalization eng
dc.subject care for seniors eng
dc.subject old age eng
dc.subject aging eng
dc.subject gerontological (geriatric) nursing eng
dc.title Hospitalizace a její vliv na člověka staršího 60-ti let cze
dc.title.alternative Hospitalization and its influence on human older than 60 years eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jedlinská, Martina cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is focused on inpatients who are older than sixty years. The theoretic part deals with old age and aging generally, problems with hospitalization of a senior, arising possible complications and their prevention, the establishment and development of gerontologic (geriatric) nursing. There is offered the concise summary of health and social services. The experimental part investigates, with the help of a questionnaire, the satisfaction of seniors with the level of the health care and with the attitude of the personnel. It studies the family background of patients, their acivities during hospitalization and general impression from the hospital environment. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D21065
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account