Makrosomie plodu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kokrdová, Zuzana cze
dc.contributor.author Nováková, Zuzana
dc.date.accessioned 2009-07-03T11:20:50Z
dc.date.available 2009-07-03T11:20:50Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34038
dc.description.abstract Má bakalářská práce je věnována tématu makrosomie plodu. Zabývá se příčinami vzniku, diagnostikou, rizikovými faktory a prevencí makrosomie. Praktická část práce sleduje informovanost matek a souvislosti mezi rizikovými faktory pro vznik makrosomie. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 976082 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject makrosomie cze
dc.subject hypertrofie cze
dc.subject Diabetes mellitus cze
dc.subject dystokie cze
dc.subject porodní poranění cze
dc.subject macrosomia eng
dc.subject hypertrophy eng
dc.subject Diabetes mellitus eng
dc.subject dystocia eng
dc.subject birth injuries eng
dc.title Makrosomie plodu cze
dc.title.alternative Macrosomic fetus eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Beránková, Světlana cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis presents theme of macrosomia of fetus. It considers causes of origin, diagnostics, risk factors and prevention of macrosomia. Practical part observes information of mothers and connection between risk factors for origin of macrosomia. eng
dc.description.department Katedra porodní asistence cze
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D21025
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account