Vyhodnocení údržby zabezpečovacího zařízení s ohledem na plnění požadavků RAMS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Polívka, Vladimír
dc.date.accessioned 2009-07-03T11:14:13Z
dc.date.available 2009-07-03T11:14:13Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/34021
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o výpočtech spolehlivostních parametrů jednotlivých objektů staničního zabezpečovacího zařízení. První část se zabývá problematikou bezpečnosti a spolehlivosti zabezpečovacích zařízení. Jsou zde uvedeny základní pojmy a vztahy z oblasti spolehlivosti. Druhá část obsahuje seznámení se staničním zabezpečovacím zařízením K-2000 umístěným v železniční stanici Káranice. V této části je stručně vysvětlen popis a provádění údržby na staničním zabezpečovacím zařízení Ve třetí části je provedena predikce spolehlivosti jednotlivých úrovní zabezpečovacího zařízení K-2000. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 2801216 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject interlocking equipment eng
dc.subject safety eng
dc.subject reliability eng
dc.subject indicators eng
dc.subject System eng
dc.subject objects eng
dc.subject zabezpečovací zařízení cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject spolehlivost cze
dc.subject ukazatelé cze
dc.subject systémy cze
dc.subject objekty cze
dc.title Vyhodnocení údržby zabezpečovacího zařízení s ohledem na plnění požadavků RAMS cze
dc.title.alternative Maintenance evaluation of interlocking equipment with regard to fulfil the RAMS requirements eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis concerns calculations of reliability parameters each objects of an interlocking system. The first part of this work focuses on the security issues and reliability of the interlocking equipments. It defines the basic terms and relations regarding reliability. The second part introduces interlocking equipment called K-2000 located in a railway station in Karanice. There is briefly described maintenance of the interlocking equipment. The third part contains the reliability calculations of each level of the interlocking equipment K-2000. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní infrastruktura-Elektrotechnická zařízení v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20776
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account