Modernizace vrtulníku Mi-171š

Show simple item record

dc.contributor.advisor Becková, Helena cze
dc.contributor.author Sehnoutková, Jitka
dc.date.accessioned 2009-07-03T08:50:18Z
dc.date.available 2009-07-03T08:50:18Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33669
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na otázku modernizace vrtulníku Mi-171š. Analyzuje současný stav vrtulníku a možnosti jeho využití. Dále se zabývá návrhem vhodného vybavení, které umožní spolupráci s koaličními jednotkami. cze
dc.format 97 s. cze
dc.format.extent 3600072 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject vrtulníky cze
dc.subject Mi171š cze
dc.subject modernizace cze
dc.subject Armáda České republiky cze
dc.subject helicopters eng
dc.subject Mi-171sh eng
dc.subject modernization eng
dc.subject equipment eng
dc.subject Army of the Czech Republic eng
dc.title Modernizace vrtulníku Mi-171š cze
dc.title Mi-171sh helicopter modernization eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Czvalinga, Jan cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the question of Mi-171sh modernization. It describes present stadium of the helicopter and possibilities of its use. Further it deals with the concept of proper equipment, which enables cooperation with coalition units. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20507 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.rights.physicalunit práce není přístupná cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account