Stanovení kritické dopravní infrastruktury kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soušek, Radovan
dc.contributor.author Netolický, Tomáš
dc.date.accessioned 2009-07-03T08:46:46Z
dc.date.available 2009-07-03T08:46:46Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33660
dc.description.abstract V dnešní době se jedná o velmi rozšířené a probírané téma, kterým se zabývají odborníci po celém světě. V první části diplomové práce popisuji Pardubický kraj jak z hlediska geografického, tak i demografického. V druhé části analyzuji možná rizika, která hrozí jednotlivým pozemním komunikacím. Dále jsem stanovil kritickou dopravní infrastrukturu Pardubického kraje, do které jsem zařadil jak pozemní komunikace, tak i důležité subjekty. V poslední části jsem navrhnul opatření pro zvýšení odolnosti kritické dopravní infrastruktury. cze
dc.format 80 s. cze
dc.format.extent 2783541 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Transport eng
dc.subject critical transport infrastructure eng
dc.subject Pardubice Region eng
dc.subject menace eng
dc.subject protection eng
dc.subject Doprava cze
dc.subject kritická dopravní infrastruktura cze
dc.subject Pardubický kraj cze
dc.subject hrozby cze
dc.subject ochrana cze
dc.title Stanovení kritické dopravní infrastruktury kraje cze
dc.title.alternative Determination of the acute transport infrastructure of region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This topic is quite extensive and discussed nowadays and specialists (experts) around the world are interested in. In the first part of my diploma thesis I described Pardubice region from the geographical and also from the demographical point of view. In the second part I analysed possible risks, that can threaten particular land thorougfares. Next I determined critical transport infrastructure of Pardubice region, that includes land thorougfares and important subjects too. I suggested arrangments to increase resistance of critical transport infrastructure in the last part. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20693
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account