Úloha železničního tisku při změně image Českých drah, a.s. vůči veřejnosti

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Kunhart, Jan
dc.contributor.author Tůmová, Jiřina
dc.date.accessioned 2009-07-03T08:40:17Z
dc.date.available 2009-07-03T08:40:17Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33646
dc.description.abstract Práce je věnována úloze železničního tisku při proměně image Českých drah, a.s. Zabývá se analýzou image, firmy, firemní kulturou a procesy směřujícími k vylepšení marketingového obrazu firmy. Praktická část je věnována analýze image firmy České dráhy a.s. Výsledky analýzy poskytují zpětnou vazbu od vybrané skupiny respondentů a jsou podkladem pro návrhy zlepšení firemní komunikace a následně i firemní image. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 603934 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Image eng
dc.subject České dráhy, a.s. eng
dc.subject rail press eng
dc.subject Marketingová komunikace cze
dc.subject Image cze
dc.subject České dráhy, a.s. cze
dc.subject železniční tisk cze
dc.subject Marketing communication cze
dc.title Úloha železničního tisku při změně image Českých drah, a.s. vůči veřejnosti cze
dc.title.alternative The role of railway´s press in the transformation of the image ČD a.s. to the public eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Pospíšilová, Irena
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is devoted to the role of rail print in the transformation image of České dráhy, a.s. It deals with the analyse of image, company, corporate culture and the process directs to the improvement of image marketing company. The practical part is devoted to the analyse of image of the company České dráhy, a.s. Results of the analyse provide feedback from a selected group of respondents and are basis for proposals for improving corporate communication and subsequently the corporate image. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20929
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet