Edukace pacientů přijatých na chirurgické oddělení k cholecystektomii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Junová, Jitka cze
dc.contributor.author Truhlářová, Jana
dc.date.accessioned 2009-07-03T07:13:36Z
dc.date.available 2009-07-03T07:13:36Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33446
dc.description.abstract Tato práce se zabývá edukací. Je zaměřena na konkrétní případy u pacientů, kteří jsou přijímáni na chirurgická oddělení k cholecystektomii. Záměrem práce je zjistit úroveň edukace, způsoby a nejčastější prostředky, které jsou k ní využívány. Dále jsou zjišťovány subjektivní postoje k edukaci ze strany sester i pacientů. cze
dc.format 53 s., 4 příl. s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Edukace cze
dc.subject cholecystektomie cze
dc.subject operace cze
dc.subject péče o pacienty cze
dc.subject Education eng
dc.subject remove the gallblader eng
dc.subject operation eng
dc.subject care of patients eng
dc.title Edukace pacientů přijatých na chirurgické oddělení k cholecystektomii cze
dc.title.alternative Education of patients taken to the surgical department to remove the gallbladder eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Mandysová, Petra cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with education. It is aimed at specific cases in patients on surgical wards before and after removal of the gallblader. The aim of this work is to determine the level of education, ways and means of most, which are used to it. Furthermore, the author finds here subjective attitude towards nurses and patients eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D21087
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account