Firemní kultura a její vliv na rozvoj firmy Schenker spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lejsková, Pavla
dc.contributor.author Rychnavská, Michaela
dc.date.accessioned 2009-07-03T07:12:10Z
dc.date.available 2009-07-03T07:12:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33440
dc.description.abstract Tato práce se v teoretické části bude zabývat pojmem firemní kultura a vysvětlí, jaké prostředky a nástroje firemní kultura má. Praktická část se bude zaobírat firemní kulturou ve firmě Schenker spol. s r.o. a teoretické poznatky budou aplikovány do praxe. Dotazníkové šetření udá skutečnou podobu firemní kultury ve společnosti. Z výsledku dotazníků bude navrženo řešení, jakým způsobem je možné nedostatky ve firemní kultuře řešit. cze
dc.format 84 s. cze
dc.format.extent 752933 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject organizational culture eng
dc.subject characteristics of organizational culture eng
dc.subject instruments of organizational culture eng
dc.subject employees' satisfaction eng
dc.subject visions and missions eng
dc.subject Firemní kultura cze
dc.subject charakteristiky firemní kultury cze
dc.subject nástroje firemní kultury cze
dc.subject síla firemní kultury cze
dc.subject spokojenost zaměstnanců cze
dc.subject vize a mise cze
dc.title Firemní kultura a její vliv na rozvoj firmy Schenker spol. s r.o. cze
dc.title.alternative The organizational culture and its influence on the development of the company Schenker spol. s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Ťok, Tomáš
dc.date.accepted 2009
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the concept of organizational culture in its theoretical part and it explains what instruments has the organizational culture. Theoretical findings are implemented into the company Schenker spol. s r.o. in the practical part of the thesis. Questionnaire will show the real image of the organizational culture in the company. The results of the questionnaire will be the base for suggestion of solution, how to solve the deficits in the organizational culture. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D20393
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account