Ritual and myth in native American fiction

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bubíková, Šárka cze
dc.contributor.author Klečková, Magdalena
dc.date.accessioned 2009-06-22T14:54:34Z
dc.date.available 2009-06-22T14:54:34Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/33267
dc.description.abstract This diploma thesis is focused on the presence of native American myths and rituals in literature. It uses the novels Ceremony, House made of dawn and love medicine to demonstrate the function and importance of rituals and myths in the chosen texts. The use of native American elements is explored on the background of the authors, their tribes and mythologies. The investigation of storytelling tradition is aimed at showing and relating written literature to the native oral world. eng
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 1475154 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Silko cze
dc.subject Erdrich cze
dc.subject Momaday cze
dc.subject Indiáni cze
dc.subject američtí indiáni cze
dc.subject Chippewa cze
dc.subject Silko eng
dc.subject Erdrich eng
dc.subject Momaday eng
dc.subject Indians eng
dc.subject Native Americans eng
dc.subject Chippewa eng
dc.title Ritual and myth in native American fiction eng
dc.title.alternative Rituály a mytologie v literatuře amerických indiánů cze
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mánek, Bohuslav cze
dc.date.accepted 2009 cze
dc.description.abstract-translated Tato diplomová práce se zaměřuje na přítomnost rituálů v literatuře amerických indiánů. Pokouší se na románech Ceremony, House made of dawn a love medicine vysvětlit funkci a důležitost indiánských mýtů a rituálů. Práce se věnuje vypravěčské tradici konkrétních indiánských kmenů, od kterých odvozují svůj původ vybraní autoři, a jejímu přerodu v psanou literaturu. Srovnávány jsou jak samotné postavy románů, tak i jejich děj. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D21173 cze
dc.identifier.signature D21173
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account