UWB radar multipath propagation effects

Show simple item record

dc.contributor.author Čermák, Dušan
dc.date.accessioned 2009-03-12T15:52:42Z
dc.date.available 2009-03-12T15:52:42Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.issn 1211-6610
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/32074
dc.description.abstract The paper is dealing with the UWB technology in the radar technique and communications. Special attention is given to the multipath effects in the time domain signal representation, which should be considered for the UWB systems. This is the case when both direct and (multiply) reflected signals are received. The reflections are due to ground, wall and nearby objects. A program was created to model this multipath propagation. The inverse Fourier transform (IFFT) to analyze the signal responses in the time domain was also used and the delay between direct and reflected signals was shown. It is concluded that multiple reflections and multipath effects are much smaller for UWB signals than for CW narrow-band applications as interference minima and maxima do not occur for the same frequencies. eng
dc.format s. 5-14 cze
dc.format p. 5-14 eng
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.relation.ispartof Scientific papers of the University of Pardubice. Series B, The Jan Perner Transport Faculty. 11(2005) eng
dc.subject UWB technika cze
dc.subject radarová oblast cze
dc.subject komunikační oblast cze
dc.subject mnohocestné šíření radiových vln cze
dc.title UWB radar multipath propagation effects eng
dc.title.alternative Mnohocestné šíření radiových vln v technice UWB radarů cze
dc.type Article eng
dc.description.abstract-translated Příspěvek se zabývá UWB technikou aplikovanou v radarové i komunikační oblasti. Zejména se soustředí na řešení mnohocestného šíření, které je analyzované v časové řadě oblasti a mělo bybýt uvažovámo při uvažování UWB systémů. To je případ, kdy je přijímán současně přímý a jeden nebo více odražených paprsků od Země nebo okolních objektů. Byl vytvořen program, který modeluje mnohocestné šíření. Používá inverzní Fourierovu transformaci (IFFT) k analýze odezev signálu v časové oblasti. Jsou ukázány zpoždění mezi přímým odraženým paprskem. Příspěvek dospívá k názoru, že mnohonásobné odrazy a efekty mnohocestného šíření jsou v případě UWB signálů mnohem menší než pro CW úzkopásmový signál. Je to tím, že se interferenční minima a maxima nevyskytují vlivem různých kmitočtů UWB signálů současně. cze
dc.identifier.signature 47578
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account