Krize rodiny v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šanderová, Jadwiga
dc.contributor.author Kmošťáková, Dagmar
dc.date.accessioned 2008-11-02T10:48:55Z
dc.date.available 2008-11-02T10:48:55Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/30168
dc.description.abstract Tato bakalářská práce řeší sociologický problém krize rodiny v rámci České republiky z hlediska polemiky, zda se v České republice krize rodiny vyskytuje či ne. Tato problematika v sobě skýtá mnoho podtémat, bez kterých by nebylo možné problém krize současné české rodiny zodpovědět. Významnými aspekty charakterizující současnou českou rodinu jsou tedy vzrůstající počet nesezdaných soužití a s tím spojené zvyšování počtu nemanželských dětí, vzrůst autonomie a individuality každé osobnosti ve společnosti, do určité míry snahy o přeměnu rolí v rodině, odsouvání vstupu do manželství na pozdější dobu a zároveň odsouvání narození prvních dětí na pozdější dobu a vysoká rozvodovost. V závěru dospívám k názoru, že česká rodina spíše nežli se nachází v krizi, prochází v současnosti institucionální proměnou. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 822228 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject krize rodiny cze
dc.subject institucionální proměna rodiny cze
dc.subject postmoderní rodina cze
dc.subject Česká republika 1945 - 2006 cze
dc.subject rodinné chování cze
dc.subject the family crisis eng
dc.subject institutional transformation of family eng
dc.subject postmodern family eng
dc.subject Czech Republic 1945 - 2006 eng
dc.subject familial behaviour eng
dc.title Krize rodiny v České republice cze
dc.title.alternative The family crisis in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vítková, Lucie
dc.date.accepted 2008
dc.description.abstract-translated The Bachelor work solves sociological issue of the family crisis in framework of the Czech Republic from viewpoint some occurrence family crisis in the Czech Republic or not. This issue contains many overthemes. Without these overthemes it is not possible to answer the problem of the family crisis in contemporary Czech family. This significant aspects which describe the current Czech family are growing number of relationship of unmarried cohabitation and with it is related to increasing of numer natural children, the increasing of autonomy and individuality of personality in society, some aspirations for conversion of roles in the family in some detail, a displacement of entry into the marriage for later date and simultaneously a displacement of nativity of the first children for later date and high divorce rate. In conclusion I disclose some idea that the czech family rather than inheres in the crisis, it is coming through institutional transformation. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D19281
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account